ธันวาคม, 2017

08ธ.ค.8:30 PMการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ย.สหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  ??
ประมาณการ: 200,000
ครั้งก่อน: 261,000