สิงหาคม, 2018

03ส.ค.7:30 PMการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค.สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:
ประมาณการ:
ครั้งก่อน: 213 ,000