กรกฎาคม, 2018

06ก.ค.7:30 PMการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย.สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 213,000
ประมาณการ: 195,000
ครั้งก่อน: 244,000