มิถุนายน, 2018

01มิ.ย.7:30 PMการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ค.สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 223,000
ประมาณการ: 189,000
ครั้งก่อน: 159,000