มีนาคม, 2018

09มี.ค.8:30 PMการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.พ.สหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 231000
ประมาณการ: 205000
ครั้งก่อน: 200000