กุมภาพันธ์, 2018

02ก.พ.8:30 PMการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมกราคมสหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  220,000 ตำแหน่ง
ประมาณการ:  181,000 ตำแหน่ง
ครั้งก่อน: 160,000 ตำแหน่ง