มกราคม, 2018

05ม.ค.8:30 PMการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนธันวาคมสหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  148,000 ตำแหน่ง
ประมาณการ:  190,000 ตำแหน่ง
ครั้งก่อน: 252,000 ตำแหน่ง