บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

บริการตราสารอนุพันธ์

RSS3D Futures

เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 เพิ่มโอกาสในการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคายางพารา เทรดได้ต่อเนื่อง ตั้งแต่ 9.15 น. – 16.55 น. (ไม่มีปิดพักเบรค) ครอบคลุมเวลาซื้อขายในต่างประเทศ สามารถเลือกที่จะชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) หรือเลือกที่จะทำการส่งมอบ-รับมอบสินค้าจริงได้ เพื่อเป็นเพิ่มทางเลือกในการซื้อขายให้กับนักลงทุนและผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมยางพารา ด้วยสัญญามาตรฐานส่งออกขนาด 5,000 กิโลกรัม ทำให้ผู้ประกาศสามารถเลือกใช้ในการบริหารความเสี่ยงกับตลาดต่างประเทศได้

สรุปลักษณะสัญญา RSS3D Futures

ปฏิทินซื้อขาย RSS3D Futures

SeriesContract MonthFirst Trading DayLast Trading Day
2018
RSS3F18 January 29-Jun-17 30-Jan-18
 RSS3G18 February 28-Jul-17 27-Feb-18
 RSS3DH18 March 30-Aug-17 29-Mar-18
 RSS3DJ18 April 28-Sep-17 27-Apr-18
 RSS3DK18 May 30-Oct-17 30-May-18
 RSS3DM18 June 29-Nov-17 28-Jun-18
 RSS3DN18July28-Dec-1726-Jul-18
 RSS3DQ18August30-Jan-1830-Aug-18
 RSS3DU18September27-Feb-1827-Sep-18
 RSS3DV18October29-Mar-1830-Oct-18
 RSS3DX18November27-Apr-1829-Nov-18
 RSS3DZ18December30-May-1827-Dec-18

เปิดบัญชีซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คลิ๊กเลย!!