บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

บริการตราสารอนุพันธ์

RSS3D Futures

เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 เพิ่มโอกาสในการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคายางพารา เทรดได้ต่อเนื่อง ตั้งแต่ 9.15 น. – 16.55 น. (ไม่มีปิดพักเบรค) ครอบคลุมเวลาซื้อขายในต่างประเทศ สามารถเลือกที่จะชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) หรือเลือกที่จะทำการส่งมอบ-รับมอบสินค้าจริงได้ เพื่อเป็นเพิ่มทางเลือกในการซื้อขายให้กับนักลงทุนและผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมยางพารา ด้วยสัญญามาตรฐานส่งออกขนาด 5,000 กิโลกรัม ทำให้ผู้ประกาศสามารถเลือกใช้ในการบริหารความเสี่ยงกับตลาดต่างประเทศได้

สรุปลักษณะสัญญา RSS3D Futures

ปฏิทินซื้อขาย RSS3D Futures

Series Contract Month First Trading Day Last Trading Day
2018
RSS3F18  January  29-Jun-17  30-Jan-18
 RSS3G18  February  28-Jul-17  27-Feb-18
 RSS3DH18  March  30-Aug-17  29-Mar-18
 RSS3DJ18  April  28-Sep-17  27-Apr-18
 RSS3DK18  May  30-Oct-17  30-May-18
 RSS3DM18  June  29-Nov-17  28-Jun-18
 RSS3DN18 July 28-Dec-17 26-Jul-18
 RSS3DQ18 August 30-Jan-18 30-Aug-18
 RSS3DU18 September 27-Feb-18 27-Sep-18
 RSS3DV18 October 29-Mar-18 30-Oct-18
 RSS3DX18 November 27-Apr-18 29-Nov-18
 RSS3DZ18 December 30-May-18 27-Dec-18

เปิดบัญชีซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คลิ๊กเลย!!