บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

บริการตราสารอนุพันธ์

Gold D (โกลด์ ดี) 

Gold-D เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 99.99% ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ซื้อขายกันในต่างประเทศ โดยเสนอราคาซื้อขาย (quote) เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) และกำหนดให้มีการชำระราคา ด้วยการรับมอบ/ส่งมอบทองคำจริง (Physical Delivery) เมื่อครบอายุสัญญา

>> เรียนรู้เพิ่มเติมเรื่อง Gold-D

ลักษณะของสัญญา Gold-D (Contract Specification)

ปฏิทินซื้อขาย Gold D (โกลด์ ดี)

Series Contract Month First Trading Day Last Trading Day
2018
GDH18  March  30-Nov-17  29-Mar-18
GDM18  June  28-Feb-18  28-Jun-18
GDU18  September  31-May-18  27-Sep-18
GDZ18  December  31-Aug-18  27-Dec-18

เปิดบัญชีซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คลิ๊กเลย!!