บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

บริการตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)

การซื้อขายอนุพันธ์มีขั้นตอนหรือกระบวนการซื้อขาย ที่คล้ายกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ คือ ผู้ลงทุนจะทำการส่งคำสั่งซื้อหรือขายผ่านโบรกเกอร์ โดยโบรกเกอร์นี้ต้องเป็น บริษัทสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายผ่านโบรกเกอร์แล้ว โบรกเกอร์จะส่งคำสั่งซื้อขายต่อมายังระบบซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางคอยจับคู่คำสั่งซื้อ-ขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อคําสั่งซื้อขายได้รับการจับคุ่แล้ว ระบบจะส่งรายละเอียดของรายการซื้อขายนั้นต่อไปยัง สํานักหักบัญชี (TCH) เพื่อทําหน้าที่ในการชําระราคา หรือพูดง่ายๆ ก็คือสำนักหักบัญชีจะทำหน้าที่คิดกําไรขาดทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและดูแลการรับและจ่ายเงิน ซึ่งการชำระกำไรขาดทุนนี้ จะเกิดขึ้น 1 วันหลังจากที่ผู้ลงทุนซื้อหรือขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(T+1)

ก่อนเริ่มต้นลงทุนควรเรียนรู้เรื่องการวางเงินค้ำประกัน (Margin)

โดยผู้ที่จะลงทุนใน สัญญา Futures จะต้องวางเงินค้ำประกันก่อน จึงจะสามารถลงทุนได้ ซึ่งเงินวางค้ำประกันมีอยู่ด้วยกัน 3 ระดับดังนี้

1. เงินวางค้ำประกันขั้นต้น หรือที่เรียกว่า Initial Margin (IM)

คือ จำนวนเงินขั้นต้นที่นักลงทุนต้องวางไว้กับโบรกเกอร์ก่อนที่จะทำการซื้อหรือขายฟิวเจอร์ส

2. เงินวางค้ำประกันขั้นต่ำ หรือที่เรียกว่า Maintenance Margin (MM)

คือ หลักประกันรักษาสภาพ หรือหมายถึง วงเงินที่นักลงทุนจะต้องรักษาระดับเงินในบัญชีไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือ 70 % ของเงินวางค้ำประกันขั้นต้น

3. หลักประกันปิดฐานะ หรือที่เรียกว่า
Force Close (FC)

หากเงินประกันลดลงต่ำกว่าระดับหลักประกันขั้นต่ำเพื่อบังคับปิดฐานะ ลูกค้าจะต้องนำเงินประกันมาวางเพิ่ม เพื่อให้หลักประกันกลับไปอยู่ที่ระดับหลักประกันขั้นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรง

รายละเอียดอัตราหลักประกัน

ลักษณะของตราสารอนุพันธ์

Gold Futures

รายละเอียด

Gold Online Futures

รายละเอียด

FX Futures

รายละเอียด

Gold D

รายละเอียด

SET50 Futures

รายละเอียด

Stock Futures

รายละเอียด

RSS3 Futures

รายละเอียด

USD Futures

รายละเอียด

Silver Online Futures

รายละเอียด

Sector Index Futures

รายละเอียด

RSS3 Futures

รายละเอียด

Japanese Rubber Futures

รายละเอียด

ลักษณะของตราสารอนุพันธ์

Gold Futures

รายละเอียด

Gold Online Futures

รายละเอียด

Gold Online Futures

รายละเอียด

Gold D (โกลด์ ดี)

รายละเอียด

SET50 Futures

รายละเอียด

Stock Futures

รายละเอียด

USD Futures

รายละเอียด

Silver Online Futures

รายละเอียด

Japanese Rubber Futures

รายละเอียด

RSS3 Futures

รายละเอียด

RSS3 Futures

รายละเอียด

Sector Index Futures

รายละเอียด

เปิดบัญชีซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เปิดบัญชีซื้อ-ขายตราสารอนุพันธ์

***กรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือแจ้งถอนหลักประกัน สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่***

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
แบบฟอร์มถอนหลักประกัน

ตัวแทนจำหน่ายกองทุนรวมต่างๆ

รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร 1 ชุด

เข้ามาสมัครที่:

ส่วนบริหารและประสานงาน / ฝ่ายบริหารกองทุนบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด  255 – 257 อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 2 ถนนเยาวราชแขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100 โทร: 02-112-2222

ติดตามเราผ่านช่องทาง Social Media