SET50 Futures (S50H24)

แนวรับ : 857 – 858 / 855 จุด
แนวต้าน : 869 – 870 / 872 จุด

แนะนำการลงทุน

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ปิดตลาดปรับตัวลงตามทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นต่างประเทศ ความกังวลเรื่องทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐที่อาจทรงตัวในระดับสูงนานกว่าที่เคยประเมิน รวมทั้งการขอเลื่อนระยะเวลาในการไถ่ถอนหุ้นกู้ของ ITD สร้างความกังวลว่าจะกระทบต่อเจ้าหนี้และบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจัยลบที่กดดันการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในการซื้อขายวานนี้ ขณะที่รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐช่วงกลางและปลายสัปดาห์ ยังเป็นประเด็นที่นักลงทุนให้ความสนใจ และจะมีผลต่อการประเมินแนวโน้มดอกเบี้ยในอนาคต ส่วนการเคลื่อนไหวทางเทคนิคของสัญญาเดือน H ซึ่งปรับตัวลงต่อเนื่องจากปลายสัปดาห์ก่อน และมีสัญญาณเตือนการปรับฐาน การเก็งกำไรระยะสั้นแนะนำเปิดสถานะขายบริเวณ 869-870 จุด และมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนอยู่ที่ 872 จุด ส่วนการเปิดสถานะซื้อควรรอเปิดสถานะใกล้แนวรับ 857-858 จุด และมีจุดขายตัดขาดทุนอยู่ที่ 855 จุด

Single Stock Futures

VGI Futures

เปิดสถานะซื้อ 2.10 – 2.12 บาท
Stop loss 2.08 บาท

.

แนะนำการลงทุน

ราคาหุ้น VGI เริ่มฟื้นตัวในการซื้อขายวานนี้ ภาพการเคลื่อนไหวทางเทคนิคในระยะสั้นจึงยังมีแนวโน้มฟื้นตัว และสามารถเก็งกำไรฝั่งซื้อบริเวณ 2.1-2.12 บาท โดยมีจุดขายตัดขาดทุนอยู่ที่ 2.08 บาท

 

TOP FUTURES

เปิดสถานะขาย 53.00 – 53.25 บาท
Stop loss 54.00 บาท

.

แนะนำการลงทุน

ราคาหุ้น TOP มีสัญญาณเตือนการปรับฐานเกิดขึ้นในการซื้อขายวานนี้ การเก็งกำไรระยะสั้นแนะนำเลือกเปิดสถานะขายใกล้แนวต้านบริเวณ 53-53.25 บาท และมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนอยู่ที่ 54 บาท