Gold Futures (GF10G24)

แนะนำการลงทุน

แนวรับ : 33,530 และ 33,450 บาท
แนวต้าน : 34,000 และ 34,320 บาท

.

GF10G24 ยังคงเคลื่อนตัว Sideway ออกข้าง แนะนำรอเข้าซื้อสะสม GF10G24 ที่ 33,530 บาท มีเป้าทำกำไรบริเวณ 34,000 บาท และตัดขาดทุนหากหลุดแนวรับ 33,250 บาท

Gold Online Futures (GOH24)

แนะนำการลงทุน

แนวรับ : 2,050 และ 2,040 ดอลลาร์
แนวต้าน : 2,090 และ 2,110 ดอลลาร์

.

แนะนำรอซื้อสะสม GOH24 ที่ระดับ 2,050 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 2,090 ดอลลาร์ และตัดขาดทุนหากหลุดแนวรับที่ระดับ 2,030 ดอลลาร์

USD Futures (USDF24)

แนะนำการลงทุน

แนวรับ : 34.25 บาท
แนวต้าน : 35.00 บาท

.

ราคา USDF24 ขึ้นทดสอบต้านสำคัญที่ 35.00 บาทอีกครั้ง ยังมองเป็นจังหวะในการ Follow Sell หลังจากราคาไม่สามารถต้านดังกล่าวได้ ขาซื้อรอเปิดสถานะ USDF24 ที่ 34.25 บาท โดยมีเป้าทำกำไรบริเวณ 35.00 บาท และตัดขาดทุนหากหลุดแนวรับ 34.05 บาท

Silver Online Futures (SVFH24)

แนะนำการลงทุน

แนวรับ : 23.20 ดอลลาร์
แนวต้าน : 24.00 ดอลลาร์

.

แนะนำรอเข้าซื้อสะสมบริเวณ 23.20 ดอลลาร์ หากลงทดสอบอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 24.00 ดอลลาร์ และตัดขาดทุนหากหลุดระดับ 23.00 ดอลลาร์