CHARMS และหินมงคล

CHARMS และหินมงคล

มารู้ถึงความหมายของ Charm แต่ละชนิด

มารู้ถึงความหมายของ Charm แต่ละชนิด

 • เสือ เป็นสัญลักษณ์สัตว์ที่มีพละกำลังความน่าเกรงขาม และเป็นสัตว์รักสงบ แต่เมื่อต้องล่าเหยื่อก็จะกลายเป็นสัตว์ที่อันตราย และดุร้ายที่สุด จึงมักถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของการมีพลังอำนาจ ผู้คนเชิดชูในความสามารถ และให้เกียรติเสมอ

  .

 • ปี่เซียะ มีไว้บูชาจะทำให้มีแต่โชคลาภ ทรัพย์มีแต่เข้าไม่มีออก ขณะเดียวกันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยขจัดอาถรรพณ์ ภูตผีปิศาจ และป้องกันสิ่งชั่วร้าย

  .

 • เทพเจ้าไฉ่ชิงเอียะ เป็นเทพเจ้าชื่อดังของจีนที่เลื่องลือในเรื่องของการให้พรความร่ำรวย มีโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง ประสบผลสำเร็จตามที่หวังไว้แก่ผู้ที่เซ่นไหว้บูชา

 • เสือ เป็นสัญลักษณ์สัตว์ที่มีพละกำลังความน่าเกรงขาม และเป็นสัตว์รักสงบ แต่เมื่อต้องล่าเหยื่อก็จะกลายเป็นสัตว์ที่อันตรายและ ดุร้ายที่สุด จึงมักถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของการมีพลังอำนาจ ผู้คนเชิดชูในความสามารถและให้เกียรติเสมอ

  .

 • ปี่เซียะ มีไว้บูชาจะทำให้มีแต่โชคลาภ ทรัพย์มีแต่เข้าไม่มีออก ขณะเดียวกันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยขจัดอาถรรพณ์ ภูตผีปิศาจ และป้องกันสิ่งชั่วร้าย

  .

 • เทพเจ้าไฉ่ชิงเอียะ เป็นเทพเจ้าชื่อดังของจีนที่เลื่องลือในเรื่องของการให้พรความร่ำรวย มีโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง ประสบผลสำเร็จตามที่หวังไว้แก่ผู้ที่เซ่นไหว้บูชา

….หินแต่ละสีมีความหมายอย่างไรบ้าง 

…..4 ความหมายดีๆ กับ 4 ความสวยงาม
…….– เสริมด้านความรัก
…….– เสริมด้านการงาน
…….– เสริมด้านโชคลาภ เงินทอง
…….– เสริมด้านสุขภาพ

 

หินแต่ละสีมีความหมายอย่างไรบ้าง

………4 ความหมายดีๆ กับ 4 ความสวยงาม
………– เสริมด้านความรัก
..……….– เสริมด้านการงาน
.………..– เสริมด้านโชคลาภ เงินทอง
..……….– เสริมด้านสุขภาพ

 

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

ราคาสินค้าประมาณ 3,xxx – 6,xxx บาท
*หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับราคาทองคำ,
น้ำหนักทองของชาร์มและรูปแบบการร้อย

ราคาสินค้าประมาณ 3,xxx – 6,xxx บาท

*หมายเหตุ
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับราคาทองคำ,
น้ำหนักทองของชาร์มและรูปแบบการร้อย

*บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ตามกฎหมายในส่วนรูปภาพ เนื้อหา และข้อมูลที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์ ผู้ใดละเมิด ไม่ว่าจะโดยการคัดลอก ดัดแปลง ลอกเลียน
หรือนำข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด
*บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ตามกฎหมายในส่วนรูปภาพ เนื้อหา และข้อมูลที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์ ผู้ใดละเมิด ไม่ว่าจะโดยการคัดลอก ดัดแปลง
ลอกเลียนหรือนำข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท จะถูกดำเนินคดีตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด