ประกาศการปรับเวลาการทำธุรกรรม ในสถานการณ์ COVID-19

 

เรียน ลูกค้าทุกท่านที่เคารพ

จากสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ที่แพร่หลายเพิ่มมากขึ้นในขณะนี้ เพื่อร่วมมือกับนโยบายของภาครัฐลดการแพร่กระจายของไวรัส  ทำให้บริษัทฯ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของลูกค้า และ พนักงานเป็นสำคัญ  บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องขอปรับการให้บริการแก่ลูกค้าซื้อขายทองคำแท่ง 96.5%  และ99.99% ผ่านระบบออนไลน์ ระบบโทรศัพท์   และลูกค้าออมทอง เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงจากโรคระบาดดังกล่าว ดังนี้

ธุรกรรมการซื้อ-ขาย ผ่านระบบโทรศัพท์

  • การให้บริการส่งคำสั่งซื้อขายทองคำแท่งในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ โดยลูกค้าซื้อขายทองคำแท่ง 96.5% และ99% ผ่านระบบโทรศัพท์ (รวมถึงการบริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์) โดยบริษัทฯ จะเปิดให้บริการในเวลา 08:30 – 17:30 น.  เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 นี้

ธุรกรรมการซื้อ-ขาย ผ่านระบบออนไลน์

  • ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมซื้อ-ขาย ผ่านระบบออนไลน์ได้ตามปกติ ตั้งแต่เวลา 08.30-02.00 น.

ธุรกรรมการชำระราคาซื้อขาย ระบบออนไลน์, ระบบโทรศัพท์, ระบบออมทอง

  • การให้บริการในวันเสาร์ สำหรับธุรกรรมชำระราคาซื้อขายทองคำ  การรับทอง การฝากทอง  การวางหลักประกัน  แก่ลูกค้าซื้อขายทองคำแท่ง 96.5%  และ99.99% ทั้งที่ผ่านระบบออนไลน์ ระบบโทรศัพท์  รวมถึงธุรกรรมออมทอง บริษัทฯ  จะปิดให้บริการทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคมนี้ เป็นต้นไป ทั้งนี้บริษัทฯ จะยกเว้นเบี้ยปรับเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ให้กับลูกค้าเนื่องจากเป็นการหยุดให้บริการของทางบริษัทฯ

 

  • การให้บริการสำหรับการซื้อขายทองรูปพรรณและทองคำแท่งหน้าร้านทอง บริษัทฯ เปิดให้บริการตามปกติ ที่สาขาสีลม ในเวลา 10:00 – 17:00 น. และสำนักงานเยาวราช ในเวลา 09:30 – 17:00 น. โดยสาขาที่เยาวราชจะเปิดให้บริการเพียง 2 สาขา จากเดิม 4 สาขาสลับกัน

 

ในสถานการณ์เช่นนี้ บริษัทฯ คำนึงถึงความเสี่ยงในการซื้อขายทองคำแท่งของลูกค้า โดยขอให้ลูกค้าพิจารณาการคงสถานะในการถือครองทองคำแท่งให้เหมาะสม และระมัดระวังในการซื้อขายทองคำแท่ง ที่จะทำให้มีการถือครองทองคำมากเกินไป สำหรับความเสี่ยงที่ลูกค้าจะรับได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก จากการปรับการให้บริการในครั้งนี้ และขอให้ลูกค้าทุกท่านรักษาสุขภาพ อย่างไรก็ดี หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทฯ จะขอเรียนให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

 

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด