ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกิจกรรม “ ฉลองฮั่วเซ่งเฮง สาขาสีลม ครบรอบ 6 ปี ”
ร่วมบอกเล่าประสบการณ์ ความประทับใจในการใช้บริการ ฮั่วเซ่งเฮง สาขาสีลม
รางวัลจี้หัวใจ ทองคำ (น้ำหนัก 1.13 กรัม) แทนคำขอบคุณจากใจ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

 

คุณ กานดา คงสถิตสถาพร

 

คุณ ปุนภิดา ชุมแสง

 

คุณ ณภัทร หิรัญสิรภัทร

 

รางวัลชมเชย

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลปลอบใจ เข้ารับมอบรางวัล ที่ฮั่วเซ่งเฮงสาขาสีลม เมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมา