เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มฮั่วเซ่งเฮง รวมใจเป็นหนึ่งเดียว แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานใหญ่อาคารฮั่วเซ่งเฮง2 ถนนเยาวราช เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
#ทรงพระเจริญ #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

กลุ่มผู้บริหาร และพนักงาน ฮั่วเซ่งเฮง สาขาเยาวราช

 

กลุ่มพนักงานฮั่วเซ่งเฮง สาขาสีลม

 

กลุ่มพนักงานฮั่วเซ่งเฮง สาขาซีคอนศรีนครินทร์