เลขบัญชีในการโอนชำระเงินสำหรับระบบซื้อขายต่างๆ (ทุกผลิตภัณฑ์)

ทองคำแท่ง 96.5% ออนไลน์

สำหรับวางเงินหลักประกันและชำระเงินซื้อขายทองคำแท่ง 96.5%

ชื่อบัญชี: บริษัทฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด

ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์เลขที่บัญชี
112-0-49539-3
024-2-59988-8
007-2-39664-9
003-0-04290-9
117-1-25555-2
 

* กรณีลูกค้าวางเงินหลักประกัน กรุณาส่งเอกสารการโอนเงิน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ทางอีเมล์ทุกครั้ง

**กรณีโอนชำระเงินค่าซื้อทองคำ กรุณาระบุ ชื่อ-นามสกุล เลขที่สมาชิกลูกค้า และรายการที่ชำรเงิน ทางอีเมล์ทุกครั้ง

ทองคำแท่ง 96.5% ระบบโทรศัพท์

สำหรับวางเงินหลักประกันและชำระเงินซื้อขายทองคำแท่ง 96.5%

ชื่อบัญชี: บริษัทฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด

ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์เลขที่บัญชี
112-0-47788-8
024-2-55959-2
007-2-39055-4
003-0-04456-1
818-2-00732-1
117-1-24000-6

ทองคำแท่ง 99.99%  

1. สำหรับชำระเงินหลักประกันซื้อขาย

ชื่อบัญชี: บริษัทฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด

ประเภทบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี
112-0-47445-5
024-2-55999-1

2. สำหรับชำระเงินซื้อขายทองคำแท่ง 99.99%

ชื่อบัญชี: บริษัทฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด

ประเภทบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี
112-0-46444-9
024-2-52999-5
007-2-38933-3
003-0-04070-1
117-1-23488-2 
818-2-00733-9

ออมทองรายเดือน 

 สำหรับชำระเงินออมทองงวดแรก

ชื่อบัญชี: บริษัทฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด

ประเภทบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี
112-0-46676-6
024-2-57333-1
007-2-39144-5
003-0-04072-8
117-1-23477-7 
818-2-00749-5

โกลด์ ฟิวเจอร์ส

ชื่อบัญชี: บริษัทฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

ประเภทบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี
147-4-75266-2
018-2-98371-3
064-2-33401-9
023-0-08340-4
689-1-06984-6
078-2-15555-0
252-2-30884-6

ติดตามเราผ่านช่องทาง Social Media