เรียน ลูกค้าสมาชิกซื้อขายทองคำ 96.5% ผ่านระบบออนไลน์ และ ผ่านระบบโทรศัพท์

ตามที่บริษัทจะปรับอัตราการวางหลักประกันจากอัตราเดิมที่ 1,000 บาท ต่อ1 บาททองคำ เป็น 1,500 บาทต่อ 1 บาททองคำ โดยมีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นี้เป็นต้นไป
บริษัทขอเรียนเพิ่มเติม ดังนี้

– ลูกค้าซื้อขายทองคำ 96.5% ผ่านระบบออนไลน์ เดิมที่วางเงินขั้นต่ำเป็นหลักประกัน 5,000 บาท จะต้องวางหลักประกันเพิ่มอีก 2,500 บาท รวมเป็น 7,500 บาท เพื่อซื้อขายทองคำน้ำหนัก 5 บาททองเท่าเดิม

– ลูกค้าซื้อขายทองคำ 96.5% ผ่านระบบโทรศัพท์ เดิมที่เงินขั้นต่ำเป็นหลักประกัน 10,000 บาท จะต้องวางหลักประกันเพิ่มอีก 5,000 บาท รวมเป็น 15,000 บาทเพื่อซื้อขายทองคำน้ำหนัก 10 บาททองเท่าเดิม

– สำหรับลูกค้าที่วางทองคำเป็นหลักประกัน บริษัทจะปรับมูลค่าทองคำจากเดิม 1 บาททองเป็นเท่ากับเงินจำนวน 22,500 บาท ดังนั้นกรณีที่ลูกค้าวางทองคำ 5 บาททองเป็นหลักประกันจะมีวงเงิน เป็นหลักประกัน 112,500 บาทซึ่งเป็นวงเงินเพื่อซื้อขายทองคำน้ำหนัก 75 บาททองได้

บริษัทขอสงวนสิทธิในกรณีลูกค้าที่วางเงิน และทองคำเป็นหลักประกันไว้เดิม บริษัทจะปรับลดวงเงินซื้อขายทองคำของลูกค้าตามอัตราเงินหลักประกันใหม่ 1,500 บาทต่อ 1 บาททองคำโดยอัตโนมัติในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ ดังนั้นลูกค้าอาจต้องพิจารณาปรับเพิ่มวงเงินซื้อขายทองคำที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนของลูกค้าที่มีสถานะซื้อ หรือขายทองคำไว้ในบัญชีซื้อขายทองคำของลูกค้าในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้สามารถซื้อหรือขายทองคำได้ตามแผนการลงทุนของลูกค้า

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเพิ่มวงเงินหลักประกัน ได้ที่สำนักงานเยาวราช อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2
หรือที่สาขาสีลม และสามารถเพิ่มวงเงินหลักประกันผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทโดยแจ้งพร้อมส่งหลักฐานการโอนเข้ามาได้ที่

Email : online965@www2.huasengheng.com สำหรับลูกค้าซื้อขาย ทองคำ 96.5% ผ่านระบบออนไลน์

และ Email : callcenter965@www2.huasengheng.com ลูกค้าซื้อขายทองคำ 96.5% ผ่านระบบโทรศัพท์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ