รู้จักออมทองเบื้องต้น

/รู้จักออมทองเบื้องต้น
รู้จักออมทองเบื้องต้น 2018-10-05T13:38:15+00:00

การลงทุน 2 แบบ ใน 2 สไตล์ที่แตกต่าง

ออมทองผ่าน

จุดเด่น

เลือกราคาซื้อขายตามราคาสมาคมค้าทองคำแท่ง

สะดวกง่าย แค่ปลายนิ้ว

สำหรับผู้มีเวลาติดตามราคาทองคำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ออมแบบรายเดือนกับฮั่วเซ่งเฮง

จุดเด่น

ออมเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง

ตัดบัญชีชำระเงินผ่านธนาคารอัตโนมัติ

สำหรับผู้ไม่ค่อยมีเวลาติดตามราคาทองคำ

รายละเอียดเพิ่มเติม
X