รู้จักการคำนวน “ออมทอง”

สูตรคำนวนทองคำจากมูลค่าเงินที่ออม ท่านจะได้น้ำหนักทองเท่าไหร่

การลงทุน 2 แบบ ใน 2 สไตล์ที่แตกต่าง

ออมทองทุกวันตามต้องการ

จุดเด่น

เลือกราคาซื้อขายตามราคาสมาคมค้าทองคำแท่ง

สะดวกง่าย แค่ปลายนิ้ว

สำหรับผู้มีเวลาติดตามราคาทองคำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ออมแบบรายเดือนกับฮั่วเซ่งเฮง

จุดเด่น

ออมเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง

ตัดบัญชีชำระเงินผ่านธนาคารอัตโนมัติ

สำหรับผู้ไม่ค่อยมีเวลาติดตามราคาทองคำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ออมแล้วรับ

“ทองคำ” แบบไหนได้?