โดย…บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

ประโยชน์สำคัญอย่างหนึ่งในการซื้อขาย Futures คือ สามารถซื้อขาย Futures เพื่อประกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์ที่ผู้ลงทุนถือครองอยู่หรือมีธุรกรรมเกี่ยวข้อง ในกรณีที่ราคาสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องปรับตัวลดลงแล้วส่งผลเสียต่อผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรทำสัญญาขายล่วงหน้าสินทรัพย์นั้น ๆ ถ้าในอนาคตราคาสินทรัพย์นั้นปรับตัวลดลงจริง ผู้ลงทุนก็จะได้กำไรจากการทำสัญญาขายล่วงหน้ามาชดเชย แต่ถ้ากรณีที่สราคาสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วส่งผลเสียต่อผู้ลงทุน ผู้ลงทุนก็ควรทำสัญญาซื้อล่วงหน้าสินทรัยพ์นั้นๆ เนื่องจากถ้าราคาสินทรัพย์นั้นปรับตัวขึ้นในอนาคต ผู้ลงทุนก็จะได้กำไรจากการทำสัญญาซื้อล่วงหน้ามาชดเชย

สำหรับผู้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินดอลลาร์สหรัฐกับเงินบาทนั้นสามารถประกันความเสี่ยงจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท Forwards หรือ Futures ก็ได้ ซึ่งข้อแตกต่างระหว่างการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท Forwards กับ Futures คือ การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท Forwards คู่สัญญาจะเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการ ซึ่งรายละเอียดของการทำสัญญาแต่ละครั้งจะขึ้นกับคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน ส่งผลให้การยกเลิกสัญญาหรือเปลี่ยนมือทำได้ยาก สำหรับการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท Futures จะซื้อขายกันในตลาด TFEX ซึ่งมีลักษณะสัญญาที่เป็นมาตรฐาน มีสำนักหักบัญชี (TCH) เป็นตัวกลางระหว่างคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย ทำให้สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนมือได้คล่องตัวกว่า

ผู้ประกอบการนำเข้าหรือส่งออกส่วนใหญ่ในประเทศไทยคุ้นเคยกับการประกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทำสัญญา Forwards กับธนาคารเนื่องจากใช้บริการธนาคารเป็นตัวกลางในการชำระค่าสินค้าด้วย แต่สำหรับบุคคลทั่วไปที่เป็นผู้ลงทุนหรือผู้ที่ต้องการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินดอลลาร์สหรัฐกับเงินบาทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมจากการการค้าขายปกติ อาจไม่สามารถทำสัญญา Forwards กับธนาคารได้ หรือมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นการซื้อขาย USD Futures ใน TFEX จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่บุคลลทั่วไปสามารถใช้งานเพื่อประกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกได้อีกด้วย ซึ่งมีข้อดีหลายข้อของการประกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนด้วย USD Futures ดังต่อไปนี้

1. สะดวก เนื่องจากบุคคลทั่วไปสามารถเข้าทำสัญญาเพื่อประกันความเสี่ยงได้ทันที เพียงเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาล่วงหน้ากับโบรกเกอร์ที่เป็นสมาชิกของ TFEX และส่งคำสั่งซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุนที่สังกัดโบรกเกอร์นั้น ๆ หรือจะส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตัวเองผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ โดยสามารถดูข้อมูลของอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อประกอบการตัดสินใจทำสัญญาซื้อขายได้แบบ Realtime

2. คล่องตัว ด้วยขนาดสัญญาของ USD Futures ที่เล็กเพียง 1,000 USD ซึ่งเหมาะกับบุคลลทั่วไปที่ต้องการประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจำนวนไม่มาก สำหรับผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกก็สามารถใช้ USD Futures สำหรับการประกันความเสี่ยงด้านอัตราความเสี่ยงได้พอสมควรเนื่องจากสามารถสร้างจำนวนการถือครอง USD Futures ได้ถึง 10,000 สัญญาหรือ เท่ากับ 10 ล้าน USD (ประมาณ 350 ล้านบาท) แต่ด้วยขนาดสัญญาที่เล็กเพียง 1,000 USD ผู้ที่ต้องการประกันความเสี่ยงในจำนวนมาก สามารถทยอยตัดสินใจทำสัญญาทีละน้อยหรือเฉลี่ยราคาตามสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปมาได้

3. ยกเลิกสัญญาได้ง่าย (สถานะยังไม่ Match) ในกรณีที่สถานการณ์ของอัตราแลกเปลี่ยนมีความความผันผวนหรือมีทิศทางที่เปลี่ยนแปลงในทางตรงข้ามขัดแย้งกับสถานะที่ประกันความความเสี่ยงไว้ก่อนหน้าอย่างชัดเจน ผู้ที่ทำประกันความเสี่ยงอาจต้องการยกเลิกการประกันความเสี่ยงชั่วคราว เพื่อเลือกจังหวะที่ดีในการประกันความเสี่ยงใหม่

4. แลกเปลี่ยนเงินได้จริง ซึ่งปัจจุบัน TFEX ได้เพิ่มบริการอย่างครบวงจรให้กับผู้ซื้อขายสัญญา USD Futures และต้องการแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยผู้ลงทุนที่ซื้อขาย USD Futures สามารถแลกเงินดอลลาร์ได้ในอัตราพิเศษ ที่ “ธนาคารกรุงไทย” (KTB) ในวันครบกำหนดอายุสัญญา เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้ดอลลาร์ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ หรือผู้ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการ แต่มีแผนใช้เงินดอลลาร์สหรัฐในอนาคต ก็สามารถบริหารความเสี่ยงได้โดยง่ายและมีเงินดอลลาร์จริงเพื่อไปใช้ตามต้องการ

ดูรายละเอียดข้อมูลการซื้อขาย USD Futures Click

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ การซื้อขายอนุพันธ์โดยเฉพาะ USD Futures ได้ที่เบอร์ 02-112-2222

ขอบคุณที่มา: Posttoday, Tfex