ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 57 เป็นต้นไป บริษัทจะเปลี่ยนเวลาเปิดรับคำสั่งซื้อขายทองคำแท่ง 96.5% เป็นเวลา 8.30น. - 24.00น. (เดิม 9.30น.-24.00น.) ผ่านระบบโกลด์ออนไลน์ และระบบโทรศัพท์ สำหรับการทำธุรกรรมต่างๆเปิดให้บริการตามปกติ และสำหรับลูกค้าสมาชิกระบบโทรศัพท์สามารถซื้อขายทองคำแท่ง 96.5% ขั้นต่ำจำนวน10บาททองคำ ต่อรายการได้(เดิม20บาททองคำ) ตั้งแต่ 24 เม.ย.57 เป็นต้นไป
ราคาอาจเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่