ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป บริษัทฮั่วเซ่งเฮงกำหนดการส่งคำสั่งซื้อ/ขายสูงสุด ไม่เกิน 2,000 บาททองต่อ 1 คำสั่งซื้อ/ขาย ภายใต้วงเงินหลักประกัน สำหรับสมาชิกส่งคำสั่งผ่าน ระบบออนไลน์ และระบบโทรศัพท์
ราคาอาจเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่