ประกาศ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 (ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ) วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 (วันฉัตรมงคล) วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 (วันหยุดพิเศษ ) สมาชิกฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ออนไลน์ และระบบโทรศัพท์ สามารถซื้อ-ขายทองคำแท่ง 96.5% ได้ตามปกติ (โดยจะไม่นับเป็นหนึ่งในสามวันที่กำหนดชำระหรือ T+3 แต่ยังคิดดอกเบี้ยหากค้างชำระเกินกำหนดชำระ 3 วัน)