วันจันทร์ที่ 15 ก.พ. 2559 บริษัทจะเปิดทำการซื้อขายทองคำแท่งผ่านระบบออนไลน์และระบบโทรศัพท์ตั้งแต่เวลา 08.30 – 21.00 น. เนื่องจากเป็นวัน President’s Day และจะเปิดให้บริการตามเวลาปกติในวันอังคารที่ 16 ก.พ. 2559 | บริษัท ขอแจ้งให้สมาชิกซื้อขายทองแท่ง 96.5% ผ่านระบบออนไลน์ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป บริษัทฯจะยกเลิกบริการเสริมการแจ้งข้อมูลรายการซื้อ-ขายผ่านทาง SMS โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อ-ขายผ่านหน้าจอแสดงรายการซื้อขายในบัญชีของลูกค้า และ Email แจ้งข้อมูลรายการซื้อขายที่ได้รับจากบริษัทฯ | ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป บริษัทฮั่วเซ่งเฮงกำหนดการส่งคำสั่งซื้อ/ขายสูงสุด ไม่เกิน 2,000 บาททองต่อ 1 คำสั่งซื้อ/ขาย ภายใต้วงเงินหลักประกัน สำหรับสมาชิกส่งคำสั่งผ่าน ระบบออนไลน์ และระบบโทรศัพท์ | กรณีที่ท่านมีคำถามหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายทองคำแท่ง 96.5% ผ่านระบบออนไลน์ของบริษัท  ท่านสามารถสอบถามหรือให้คำแนะนำมาที่   online965@huasengheng.com | ในกรณีที่ท่านมีความจำเป็นต้องยกเลิกการตั้งรอราคาจาก iPhone/iPad ที่ได้อัพเดท ios7 แล้วนั้น ท่านต้องยกเลิกการตั้งรอราคาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆแทนค่ะ | สำหรับ สมาชิกที่ใช้บริการผ่าน iPad/iPhone โปรดติดตามอัพเดท Application "HSH Trade" ใหม่ทุกครั้ง ที่มีการแจ้งเตือนจาก App. Store เพื่อให้ทุกท่านได้รับการบริการอย่างดีที่สุด